ad-hoc diensten landelijk inzetbaarheid

24/7 bereikbaar         071-7514088 info@dutchhomelandsecurity.nl


Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Vanaf 2012 zijn de doelstellingen geformuleerd voor duurzame bedrijfsvoering, waarin MVO criteria zijn meegewogen. Wij hechten wij veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn ervan overtuigt dat het bijdraagt aan de kwaliteit van ons bedrijfsvoering.

De invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uiting in de volgende prioriteiten:

Milieu

 • Reisafstanden minimaliseren.
 • Efficiënte rittenplanning.
 • Zoveel mogelijk carpoolen.
 • Bedrijfsfietsen ter beschikking (voor medewerkers).
 • Duurzame vervoersmiddelen (wagenpark bestaat uit A label voertuigen).
 • Beperken van energieverbruik en gebruik maken van groene energie.
 • Minimaliseren van papierverbruik en papier stromen.
 • Gebruik maken van milieu vriendelijk en gerecycled papier.
 • Gebruik en aanschaf van duurzame bedrijfsmiddelen.


Mens en Samenleving

 • Eerlijk zaken doen.
 • Werkgelegenheid creëren.
 • Goede arbeidsomstandigheden creëren (gezond, veilig, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling)
 • Richtlijnen van de CAO naleven.
 • Ethisch te gedragen.
 • We stellen mensen in staat onethisch gedrag te melden, zonder angst voor represailles.
 • Waar mogelijk sponsoren van goede doelen.

We trachten altijd oprecht, rechtvaardig, integer en transparant te zijn. Deze waarden vertalen zich in onze zorg en respect voor mens, dier en milieu.

Hoewel Dutch Homeland Security voornamelijk in Nederland actief is, vermijden wij samenwerking met organisaties die op enige wijze handelen in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de fundamentele beginselen van de International Labour Organisatie (betreffende sociale gerechtigheid en internationale arbeidsrechten).

Wij respecteren de rechtsorde door de wet- en regelgeving na te leven in alle rechtsgebieden waarin onze organisatie actief is en stellen ons op de hoogte van de toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat onze relaties en activiteiten in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.